Výstavba

Nie je našim cieľom Vás presviedčať o výhodách alebo nevýhodách klasického murovaného alebo montovaného dreveného domu. Je to jednoducho preto, lebo obidve technológie výstavby majú svoje výhody a nevýhody. Druhým hlavným dôvodom je aj skutočnosť, že máme takmer 20 ročné skúsenosti v oblasti realizácií stavieb, jednak klasickou murovanou a aj montovanou technológiu výstavby. Dôkazom toho je nás zoznam realizovaných stavieb a veľa spokojných zákazníkov

Nízkoenergetické montované domy

Hlavnou činnosťou materskej spoločnosti REAL DOM je výroba a výstavba nízkoenergetických, montovaných, ekologicky nezávadných domov na báze drevenej nosnej konštrukcie.

REAL DOM

Energeticky pasívne domy

PASIV-DOM je stavebno-obchodná spoločnosť pôsobiaca na domácom a zahraničnom trhu zameraná na výstavbu energeticky pasívnych domov vrátane technologického vybavenia.

PASIV-DOM

Prefinancovanie časti stavby

Ako novinku ponúkame finančný produkt, ktorým môžeme pomôcť pri finančnom zabezpečení stavby pokiaľ je stavba financovaná cez hypotekárny úver.

Princíp spočíva v tom, že zákazníkovi poskytneme pôžičku na prefinancovanie spodnej stavby a hrubej stavby, čo umožní banke uvolniť splátku hypotekárneho úveru na základe zavkladovania rozostavenej stavby do Katastra nehnuteľností na list vlastníctva. Podmienkou samozrejme je aby mal zákazník od banky prísľub o poskytnutí hypotekárneho úveru (tzv. certifikát).

Naša pôžička je poskytnutá na nevyhnutný čas od začatia výstavby po zaplatenie prvej splátky hypotekárneho úveru (cca 2-3mesiace).

Podmienky našej poskytnutej pôžičky budú individuálne dohodnuté s každým zákazníkom, ktorý prejaví záujem.