Blog

Máme záujem podeliť sa s Vami o nadobudnuté vedomosti z projektovej a praktické skúsenosti z realizačnej činnosti. Preto Vás budeme postupne oboznamovať s rôznymi dôležitými informáciami, postrehmi a detailmi ale aj legislatívnymi a normatívnymi zmenami v sektore stavebníctva.

19.12.2016

Popis a aplikácia solárnych tepelných kolektorov

Solárny tepelný kolektor funguje na základe transformácie dopadajúcej energie slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Získaná tepelná energia sa následne používa na prípravu teplej vody. Obr. 1: Princíp fungovania solárnych tepelných kolektorov…

Viac
13.11.2016

Popis a aplikácia fotovoltických panelov

Fotovoltické články fotovoltického panela sú schopné vyrábať elektrickú energiu z dopadajúceho slnečného žiarenia. Táto premena sa nazýva aj ako fotovoltický jav. Fotovoltický jav objavil v roku 1839 Alexander Edmond Becquerel,…

Viac
25.10.2016

Základný princíp fungovania tepelného čerpadla

Princíp tepelného čerpadla je známy už viac ako 100 rokov. Konštruktér prvého tepelného čerpadla bol Slovák Aurel Stodola. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva netradičné zdroje energie na vykurovanie a…

Viac
17.07.2016

Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov v Slovenskej republike

Energetická hospodárnosť budovy sa v Slovenskej republike hodnotí podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Množstvo energie potrebnej na splnenie energetických potrieb pri normalizovanom užívaní budovy sa určuje výpočtom energetickej…

Viac