Popis a aplikácia solárnych tepelných kolektorov

Solárny tepelný kolektor funguje na základe transformácie dopadajúcej energie slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Získaná tepelná energia sa následne používa na prípravu teplej vody.

Obr. 1: Princíp fungovania solárnych tepelných kolektorov

Ročná účinnosť solárnych tepelných kolektorov na jednotku plochy je približne dvojnásobná ako dokáže vyprodukovať systém prípravy teplej vody, ktorý je napojený na elektrickú energiu generovanú fotovoltickými panelmi.

Obr. 2: Príklady inštalácie solárnych tepelných kolektorov

Solárne tepelné kolektory zvyčajne umiestňujeme na strechu rodinného domu.