Popis a aplikácia fotovoltických panelov

Fotovoltické články fotovoltického panela sú schopné vyrábať elektrickú energiu z dopadajúceho slnečného žiarenia. Táto premena sa nazýva aj ako fotovoltický jav. Fotovoltický jav objavil v roku 1839 Alexander Edmond Becquerel, pričom výraz fotovoltika sa používa od roku 1849.

Vyrobenú elektrickú energiu možno použiť na prevádzku spotrebičov, osvetlenie, podporný energetický zdroj pre tepelné čerpadlo a riadené vetranie s rekuperáciou tepla z odpadového vzduchu, prípadne na prípravu teplej vody.

Pri našich realizáciách rozlišujeme dva základné spôsoby začlenenia fotovoltických panelov do obvodových plášťov budov:
– pridaná fotovoltika
Fotovoltické panely sa upevňujú v otvorenej polohe na obvodový alebo strešný plášť budovy, aplikujeme ich do výplní balkónových zábradlí, resp. tvoria súčasť exteriérového tienenia (fotovoltické žalúzie, markízy a pod.).

Obr. 1: Príklady inštalácie pridanej fotovoltiky

-integrovaná fotovoltika
Pri tomto spôsobe integrácie dochádza k nahradeniu strešnej krytiny, hydroizolačnej vrstvy plochej strechy, fasádneho obkladu a zasklenia okenných konštrukcií fotovoltickými článkami.

Obr. 2: Príklady inštalácie integrovanej fotovoltiky